Evangelia Pişkin, doktora derecesini İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nden aldı. Ankara'daki British Institute of Archeology'de araştırma ve idari görevlerde bulundu ve Bilkent Üniversitesi'nde (Ankara) ders verdi. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi bölümünde Doçent olarak görev yapıyor ve aynı zamanda Çevre Arkeolojisi Araştırma Birimi'ni de yönetiyor. Çoğunlukla Türkiye'de, ayrıca Yunanistan, İngiltere ve İspanya'da çeşitli dönemlere (Neolitik'ten İslam'a) kemik ve bitki toplulukları üzerinde çalıştı. Araştırma odağı zooarkeolojidir ve ilgi alanları arasında çevresel verilerin entegrasyonu, taponomi ve niceleme, özelleşmiş ekonomiler/yaylacılık, izotoplar ve geometrik morfometrikler yer almaktadır.

Doç. Dr. Evangelia PİŞKİN (Ekip Yöneticisi)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi bölümünde Doçent olarak görev yapan Evangelia Pişkin  aynı zamanda Çevresel Arkeolojisi Araştırma Birimi'ni de yönetmektedir. Doktora derecesini İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nden alan Doç . Dr. Pişkin, Ankara'daki British Institute of Archeology'de araştırmacı ve idareci olarak görev almış ve Bilkent Üniversitesi'nde (Ankara) ders vermiştir. Çoğunlukla Türkiye'de olmak üzere Yunanistan, İngiltere ve İspanya'da da çeşitli dönemlere ait (Neolitik'ten İslam'a) kemik ve bitki toplulukları üzerinde çalışmıştır. Araştırma odağı zooarkeoloji olmakla birlikle ilgi alanları arasında çevresel verilerin entegrasyonu, taponomi ve niceleme, özelleşmiş ekonomiler/yaylacılık, izotop ve geometrik morfometrik analizler yer almaktadır.

+90 312 (210) 6218

ioannido(at)metu.edu.tr

Ebrar Sinmez

YL Öğrencisi Ebrar SİNMEZ (Arkeobotanik)

Ebrar Sinmez, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden 2019 yılında lisans derecesi ile mezun olmuş ve aynı yıl aynı üniversitenin Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Halen ODTÜ Çevresel Arkeoloji Araştırma Birimi (EARU) laboratuvarında Evangelia Pişkin ile yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırmaları, Tell Atchana ve Toprakhisar'daki 4200 ve 3200 yıl önceki iklim değişikliklerinin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır.

+90 312 (210) 7267

ebrar.sinmez(at)metu.edu.tr

Ebru Gizem AYTEN

Doktora Öğrencisi Ebru Gizem AYTEN (Zooarkeoloji)

Ebru, lisans derecesini Bilkent Arkeoloji Bölümü'nde (2014) ve yüksek lisans derecesini ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi bölümünde (2019) tamamlamıştır. “Anadolu'nun İlk Tunç Çağı'nda Hayvan Figürleri: Koçumbeli Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinde, hayvan figürlerinin toplumsal bağlamda kullanımını tematik ve bağlamsal değerlendirmelerle incelemiştir. Doktora çalışmalarına ODTÜ Yerleşim Arkeolojisinde Evangelia Pişkin ile birlikte Çevresel Arkeoloji Araştırma Birimi laboratuvarında zooarkeolojik çalışmalar konusunda devam etmektedir. Doktora çalışması Hititler arasındaki domuz tabusuna odaklanmaktadır. 

+90 312 (210) 7267

gizem.ayten(at)metu.edu.tr


Son Güncelleme:
13/04/2022 - 15:43