CURRENT PROJECTS

 • TÜBİTAK 221Z040 "An investigation on the origin, diversity and mobility of the sheep and goat flocks from the Hittite city of Şapinuva through Hittite tablets, isotope and ancient DNA analyses".

This research investigates the genetic diversity, mobility and place of origin of sheep and goats excavated at the Late Bronze Age Hittite city of Şapinuva. The city, an important religious and administrative center of the Hittite empire, especially during the 14th BC when king Tuthaliya and his queen Taduhepa resided and governed the state from there, was an active hub of animal raising and trading and was receiving animals as taxes, war spoils and ritual offers from all over the empire. We aim to describe the scale and direction of these processes using evidence from many disciplines, in particular zooarchaeology, isotope analysis, aDNA and translation of Hittite tablets found in the city.

Hitit Kenti Şapinuva'da koyun ve keçi sürülerinin orijini, çeşitliliği ve hareketliliğinin Hitit tabletleri, izotop ve antik DNA analizleriyle incelenmesi

....................................................................................................................

CURRENT COLLABORATIONS

 • TÜBİTAK 119Y222 Holosen Boyunca Yaşanan İklim Değişikliklerinin Amik ovası'ndaki Jeolojik ve Arkeolojik izleri. (Yürütücü: Ulaş Avşar, ODTÜ Jeoloji mühendişlik) Mart 2020 – Mart 2023.

English title: Geological and Archaeological Traces of Climatic Changes in Amuq Valley during Holocene

This project aims to investigate the effect of climatic change on human settlements during the so – called 8.2, 4.2 and 3.2 climatic events in the Amuq valey. It is designed and directed by Doç. Dr. Ulaş Avşar of the METU Geological engineering dpt. E. Pikin is researcher and Ebrar Sinmez grantee for this project.

PAST PROJECTS

 • TÜBİTAK 117K382 "Hitit Kenti Şapinuva Hayvancılığının Disiplinlerarası Yöntemlerle Incelenmesi"
 • TÜBITAK -110B001. 2010-2011 "Arkeoloji Laboratuvarı"
 • BAP-07-03-2017-008 "Orta Karadeniz'de Yaylacılık"
 • BAP-07-03-2016-013 "Neolitik ve Kalkolitik Yerleşim Merkezi Ulucakhöyük'ün Eski Tarım Tekniklerine Dayanarak Arkeobotanik Açıdan Araştırılması" Doktora Öğrenci Projesi (Aylan Erkal).
 • BAP-07-03-2014-013.: "Orta Karadeniz Arkeozoolojik ve Arkeobotanik Araştırma"
 • BAP-07-03-2013-020. 2013 "İkiztepe Arkeozoolojik ve Arkeobotanik Araştırma"

PAST COLLABORATIONS

 • TÜBITAK 3001 118Z530 "Manisa'da bulunan Aigai antik kentindeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan koyun ve keçi kemiklerinden antik DNA elde edilmesi ve dizi analizi ile tür ayrımı" (Yürütücü: Doç. Dr. Iraz Akış Akad, İstanbul Üniversitesi, Vet. Fak.).
 • TÜBITAK 114K271 "Batı Anadolu Arkeolojisi'nin 'Kayıp' Dönemi: MÖ 5600/5500-4500/4000BC". (Yürütücü: Doç. Dr. Özlem Çevik)
 • TÜBITAK 114Z356 "Güneydogu Anadolu'da Evcillestirildigi Bilinen Koyunun, Evcillestirme Merkezinden Batı Anadolu'ya Dogru Gidis Yolunda Geçirdigi Evcillestirme Sürecinin Antik mtDNA Kullanılarak Arastırılması" (Yürütücü: Prof. Dr. İnci Zehra Togan)
 • TÜBITAK - 111T464 "Anadoludaki Çeşitli Arkeolojik Kazılardan Çıkarılmış Koyun Örneklerinden Antik DNA (aDNA) İzole Etmek ve aDNA'ya Dayalı mtDNA Haplogrup Tayini Yapmak". (Yürütücü: Prof. Dr. Inci Zehra Togan)
 • TÜBITAK - 109K357 "Komana Arkeolojik Araştırma Projesi" (Yürütücü: Prof. Dr. Burcu D. Erciyas)
 • TÜBITAK - 108K122. "Yukarı Dicle Vadisi M.Ö. 2. ve 1. Binyıl Sosyo-Ekonomik Yapısının Mikroarkeolojik Metotlar ve Kimyasal Analizlerle Değerlendirilmesi". (Yürütücü: Prof. Dr. Gülriz Kozbe).
 • BAP-08-11-2014-018 "Oylum Höyük Arkeolojik Kazı Yerinden Çıkartılmış İnsan Diş ve Kemiklerinden mtDNA Ekstraksiyonu, Antik DNA Dizileme ve Buna Bağlı Haplogrup Tayini" (Yürütücü: Prof. Dr. Inci Zehra Togan)
 • BAP-08-11-2013-027 "Arkeolojik Alanlardan Çıkarılmış Koyun Kemiklerinden Elde Edilen aDNA Kullanılarak Evcil Koyun Evrimini Anlamak" (Yürütücü: Prof. Dr. Inci Zehra Togan)
 • BAP- 08-11-2011-007. "Hayvan Kemiklerinden Antik DNA (aDNA) İzole Etmek için Laboratuvar Kurulması, Komana Arkeolojik Araştırma Projesi Kazılarından Çıkarılmış Koyun Örneklerinden Antik DNA (aDNA) Elde Edilmesi ve aDNAya Dayalı mtDNA Haplogrup Tayini". (Yürütücü: Prof. Dr. Inci Zehra Togan)
 • BAP-07-03-2015-013 "Tokat'ta Bizans'dan Osmanlı'ya Kırsal Yerleşimler" (Yürütücrof. Dr. Burcu D. Erciyas)
 • BAP-07-03-2012-005 "Komana Arkeolojik Araştırmaları, Uzaktan Algılama Uygulamaları ve Malzeme Analizi" (Yürütücü: Prof. Dr. Burcu D. Erciyas)ü: P

Son Güncelleme:
18/04/2022 - 11:19